Sözlükte "kuram" ne demek?

1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi; uygulamadan kopuk, soyut kalan bilgi.
2. Belirli bir konuda düşüncelerin, görüşlerin tümü.
3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teorikuram

Cümle içinde kullanımı

İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler.
- H. Taner

Kuram kelimesinin ingilizcesi

n. theory, theorem, hypothesis

--Reklam--